ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมจิต ตาคำแสง
ตำแหน่ง :ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา